Psychoterapie

Nabízím psychoterapii pro dospělé, dospívající a děti od 14 let

Budeme se pravidelně potkávat v bezpečném prostředí, které podporuje chuť prozkoumávat sebe sama, a postupně sama sebe více poznávat a přijímat,  lépe se vyjadřovat ve vztazích k druhým. 

To vše budeme trénovat v našem terapeuticko- klientském a klientsko- terapeutickém vztahu :), budeme jej společnými silami tvořit a rozvíjet. 

Dobře nastavený terapeutický vztah je nejdůležitějším prostředkem k úspěšné terapii. 

Proto je velmi důležité jedno rozhodnutí, které se může zdát být jednoduché, ale nemusí to tak pokaždé být.

Je to rozhodnutí být k sobě a ve vztahu se mnou otevřený/á, upřímný/á a ochotný/á sdílet své pocity, vnitřní naladění, myšlenky, sny. Rozhodnout se pro to nejlepší, co si sami můžete dopřát, dát – pravdivost a otevřenost. O stejný přístup se snažím i já.

To vše se dá samozřejmě postupně učit, Vaše odhodlání je skvělá startovní čára pro pozvolný rozběh. Energii, kterou vložíte do práce se sebou samými, se vám mnohonásobně vrátí. 

Jedná se o léčbu rozhovorem,  skvělým prostředkem je tzv. „vnitřní páce“- vedená meditace, při které můžete nahlédnout do svého nitra, prozkoumat svá dosavadní přesvědčení. Nalézt nové cesty, zdroje a rozzářit svou bytost zevnitř. 

Nejvíce prostoru pro sebepoznání a sebeuvědomění máte a budete mít však Vy  sami. 

Během terapie společně prozkoumáme Vaše vnitřní děje, myšlenky, pocity, tělesné vjemy, pohledy na vnitřní a vnější svět, způsob myšlení, jakým se vztahujete sami k sobě, k druhým, ke společnosti. Pak se pokusíme tomu všemu lépe porozumět.

Ve chvíli, kdy  se Vám podaří objevit své dary, kvality a svoji jedinečnost,  uvědomíte si své vnitřní pochody a principy jejich vzniku, začnete se mít opravdu rádi, máte skoro vyhráno. Otevře se neomezený prostor pro Vaši tvořivost, pro nové směry, kterými se můžete vydat. 

Věřím v mohutnou sebeléčivou sílu každé bytosti.

Je to pro mne vždy velké dobrodružství a velká radost, když se nám  společně podaří znovuobjevit a rozproudit Vaši vnitřní sílu, radost.  Především Vy sami, ale i Vaše okolí, se pak můžete těšit z Vaší větší vnitřní spokojenosti a porozumění sobě, které z Vás pak vyzařuje  a změna  je patrná na první pohled.

Pokud váháte,  zda už je čas jít na terapii, přijďte to vyzkoušet, není to závazné. Záleží jen na Vás, jakého terapeuta si vyberete a jak dlouho budete chtít chodit.

pracovna

S jakými příběhy se setkávám?

  • Ztráta radosti, odevzdanost, smutek, deprese, úzkosti, člověk už neví, co dál, možná navštíví psychiatra, ten mu kromě léků doporučí psychoterapii
  • Neshody v partnerství, manželství, stereotyp, nevěra, hledání nového vztahu, osamělost, nejistota a obava, že nejsem jako ostatní
  • Velké úzkosti, strach a nemožnost se z toho dostat
  • Problémy v komunikaci s okolím, s rodinou, časté konflikty, neprůbojnost nebo naopak zvýšená agresivita, problémy ve škole, v zaměstnání
  • Náročná životní situace – smrt někoho blízkého, rozvod, ztráta zaměstnání a jiných jistot
  • Těžká nemoc vlastní nebo někoho blízkého, zhoršující se zdravotní stav, různé somatické obtíže bez nalezení příčiny vzniku
  • Péče o osobu s těžkým handicapem, o dlouhodobě nemocné – vyčerpání, vyhoření
  • Prožití traumatu – o kterém třeba již nevíme, a nyní se objevují zvláštní tělesné a duševní projevy – např. nespavost, vyhýbání se určitým místům, lidem, situacím, nemožnost se soustředit, úzkosti
  • Odevzdanost, člověk neví, co sám se sebou, se životem, cítí se být sám, bez naděje
  • Dětská trápení – úzkosti, nespavost, noční můry, nevysvětlitelné strachy a obavy, návrat do dřívějších vývojových období (pomočování, žvatlání…)

Cena

Terapie (90 min.): 1600,- Kč
Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Některé zdravotní pojišťovny již přispívají na péči o duševní zdraví. 🙂

Jak často a dlouho chodit na terapii?

Frekvence i délka terapie je Vaší volbou. Podle mých zkušeností frekvence jednou týdně nejlépe podporuje realizaci vnitřní změny.

Z počátku bývá výhodné vídat se pravidelně jednou týdně, abychom mohli navázat dobrý terapeutický vztah.
Můžete ale chodit podle potřeby třeba jednou za dva týdny. V náročnějším období může být dobré chodit dvakrát týdně.
Vše je o dohodě a o Vašich individuálních možnostech a potřebách.-

Objednání

Můžete zavolat nebo napsat SMS na číslo 773 939 074.
Pokud to nemohu zvednout, zavolám Vám zpět.
Nebo mi můžete napsat zprávu na e-mail: martina.masopustova1@seznam.cz

Rušení termínu

Pokud potřebujete termín zrušit, posunout, dejte mi, prosím, včas vědět. Dva dny předem jsou optimální. Den předem už termín asi neobsadím.
V takovém případě, prosím, o úhradu za obsazený termín. Děkuji