Psychoterapie

Nabízím psychoterapii pro dospělé, dospívající a děti od 6 let

Budeme se pravidelně potkávat v bezpečném prostředí, které podporuje chuť prozkoumávat sebe sama a postupně sama sebe více poznávat a přijímat, navážeme spolu terapeutický vztah a budeme jej společnými silami rozvíjet. 

Dobře nastavený terapeutický vztah je nejdůležitějším prostředkem k úspěšné terapii. 

Jedná se o léčbu rozhovorem, spolu s klientem pracujeme se sny, s tělesnými pocity, snažíme se porozumět způsobu přemýšlení, vztahování se k vnějšímu světu a ke svému vnitřnímu  prostoru.

Nabízím praktický nácvik relaxačních technik, meditace. Využívám i výtvarných a imaginačních technik, popř. jógových prvků k lepšímu ukotvení v těle. 

Nejvíce prostoru pro sebepoznání a sebeuvědomění má sám klient.  Práce s klientovými myšlenkami, pocity, způsobem myšlení, jakým se vztahuje sám k sobě, k druhým, ke společnosti, jsou základem terapie. Během terapie prozkoumáváme společně vnitřní děje klienta a snažíme se jim lépe porozumět. Zvědomění klientových zdrojů a vnitřních pochodů je prvním velkým krokem k uzdravení.

Věřím v sebeléčivou sílu každého jedince, je to vždy velké dobrodružství a velká radost, když se nám při společné práci podaří objevit vnitřní sílu a zdroj klienta, které vedou k větší vnitřní spokojenosti a porozumění sebe sama. 

Pokud váháte, zda už je čas jít na terapii, přijďte to vyzkoušet, není to závazné. Záleží jen na Vás, jakého terapeuta si vyberete a jak dlouho budete chtít chodit.

S jakými příběhy se setkávám?

  • Ztráta radosti, odevzdanost, smutek, deprese, úzkosti, člověk už neví, co dál, možná navštíví psychiatra, ten mu kromě léků doporučí psychoterapii
  • Neshody v partnerství, manželství, stereotyp, nevěra, hledání nového vztahu, osamělost, nejistota a obava, že nejsem jako ostatní
  • Velké úzkosti, strach a nemožnost se z toho dostat
  • Problémy v komunikaci s okolím, s rodinou, časté konflikty, neprůbojnost nebo naopak zvýšená agresivita, problémy ve škole, v zaměstnání
  • Náročná životní situace – smrt někoho blízkého, rozvod, ztráta zaměstnání a jiných jistot
  • Těžká nemoc vlastní nebo někoho blízkého, zhoršující se zdravotní stav, různé somatické obtíže bez nalezení příčiny vzniku
  • Péče o osobu s těžkým handicapem, o dlouhodobě nemocné – vyčerpání, vyhoření
  • Prožití traumatu – o kterém třeba již nevíme, a nyní se objevují zvláštní tělesné a duševní projevy – např. nespavost, vyhýbání se určitým místům, lidem, situacím, nemožnost se soustředit, úzkosti
  • Odevzdanost, člověk neví, co sám se sebou, se životem, cítí se být sám, bez naděje
  • Dětská trápení – úzkosti, nespavost, noční můry, nevysvětlitelné strachy a obavy, návrat do dřívějších vývojových období (pomočování, žvatlání…)

Cena

Terapie (50 - 90 min.): 800,- Kč
Relaxace (50 min.): 800,- Kč
Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Jak často a dlouho chodit na terapii?

Frekvence i délka terapie je Vaší volbou. Podle mých zkušeností frekvence jednou týdně nejlépe podporuje realizaci vnitřní změny.

Z počátku setkávání se bývá výhodné vídat se pravidelně jednou týdně, abychom mohli navázat dobrý terapeutický vztah.
Můžete ale chodit podle potřeby třeba jednou za dva týdny. V náročnějším období může být dobré chodit dvakrát týdně.
Vše je o dohodě a o Vašich individuálních možnostech a potřebách.-

Objednání

Můžete zavolat nebo napsat SMS na číslo 773 939 074.
Pokud to nemohu zvednout, zavolám Vám zpět.
Nebo mi můžete napsat zprávu na e-mail: martina.masopustova1@seznam.cz

Rušení termínu

Pokud potřebujete termín zrušit, posunout, dejte mi, prosím, včas vědět. Dva dny předem jsou optimální. Den předem už termín asi neobsadím.

Nedaří se mi říkat si o storno poplatky, tak mi nezbývá než sázet na vzájemnou ohleduplnost. Já se budu snažit o totéž vůči vám. Děkuji.